Resum assemblees de la Federació Balear d’Escacs.

Aquest 30 d’agost de 2020 a les 09.00 hores en primera convocatòria i 09.30 en segona convocatòria es van celebrar dues Assemblees Extraordinàries per mitjà de vídeo conferència ja que la situació actual a causa del COVID 19 no permetia que les Assemblees fossin presencials, hem vist que les assemblees han estat molt fluïdes i aquest nou format és molt interessant i els assembleistes s’estalvien discussions inútils que no fan més que desvirtuar els continguts de les mateixes. Passem a resumir-les.

 

ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 1-30 08 2020

Primer: Aprovació Acta Assemblea Ordinària 1-2020: Informe president, memòria d’activitats, memòria esportiva, liquidació exercici econòmic 2019, pressupost exercici 2020, pla general d’actuació, calendari competicions 2020, quotes federatives.

Aprovada.

Segon: Aprovació d’actuacions al Campionat de Mallorca per Equips 2020. Si escau, aprovació dels representants de la Delegació de Mallorca al Campionat de Balears per Equips.

 1. Es dóna per acabat el Campionat de Mallorca per Equips amb ascensos, sense descensos i la classificació actual es dóna per final, amb els primers classificats com a campions.

AEB: Amb anterioritat vam enviar a la FBE, perquè prengués nota i informés als assembleistes, de la proposta per modificar el Campionat de Mallorca per equips de la temporada 2021. Aquesta consistia en augmentar a 12 els equips en primera i segona i es jugués sistema lliga dos grups de 6 equips, total 10 rondes.

Tercer: Proposta de suspendre totes les competicions fins que se solucioni la situació actual.

 1. S’ha donat via lliure a la federació per poder donar per acabats el Mallorca femení, veterans i sub 18, donant per bona la classificació actual. La decisió dependrà, entre altres factors, de si l’organització obté permís de l’Ajuntament per poder seguir emprant el local o no.

Quart: Proposta de la AEB sobre els campionats de balears. 

 1. S’ha donat via lliure a la federació i a ChessMallorca per poder organitzar, si així ho decideixen, el Balears per equips de forma online: una seu a cada illa, es jugaria de forma telemàtica, amb una càmera a la sala i un àrbitre controlant. 

Cinquè: Proposta d´actuacions Campionat de Mallorca Individual 2020. 

Proposta Club de Pollença:

– Jugar en dos torns: 1 (preferent, primera i segona) i 2 (tercera)

– Reduir la competició a 5 rondes a totes les categories: per exemple a tercera si juguen més de 32 jugadors fer dos grups.

– Celebrar la competició al Port de Pollença durant els caps de setmana de novembre:

Grup preferent, primera i segona: 7, 8, 14, 15 i 22 de novembre a les 16:30.

Grup tercera: 7, 8, 14, 15 de novembre a les 10h i 21 de novembre a les 16:30.

– No descendir.

 • La proposta pot tenir algunes modificacions pendent d’evaluar. 

Resolució: S’ha decidit que es jugarà el Campionat de Mallorca Individual al novembre al Port de Pollença. Tres sales molt grans, preferent, primera i segona per la tarda; tercera pel matí (excepte la darrera ronda), 5 rondes a totes les categories. No s’aplicaran descensos en el campionat ni per no participar durant 4 anys. L’AEB va manifestar que la fórmula presencial hauria de tenir majors mesures de seguretat pels participants, el President de la FBE va dir que la proposta presentada per l’AEB és inviable perquè requeriria unes instal·lacions de major extensió.

AEB: Agrair l’esforç del Club Escacs Pollença per voler organitzar el Campionat de Mallorca malgrat les grans dificultats que això comporta però pensem que hauria d’haver més mesures de seguretat pels participants. Per aquest motiu vàrem votar en contra, aquest vot no s’ha d’entendre com un vot contra l’Organització.

Sisè:  Jutge únic.

Aprovat per unanimitat. Bernat Falcó Nadal.

Sense precs ni preguntes.

ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA 2-30 08 2020

Reglament Electoral 2020-2024

 Es vota si els membres de l’Assemblea han de ser per Clubs o Estaments.

 -Els representants dels Clubs decideixen per majoria que sigui per Clubs.

 -Joan R. Galiana com a president de l’AEB va votar que els representants de l’Assemblea haurien de ser per estaments ja que considerava que era un sistema més democràtic.

Un membre de l’Assemblea va comentar que d’haver-se aprovat el sistema de Estaments l’AEB no tindria dret a vot. 

-Considerem que el dret a vot dels monitors, àrbitres, clubs i jugadors és més democràtic i l’AEB compta entre els seus simpatitzants amb gent molt vàlida per defensar aquests drets i per tant sentir-se bé representada. 

Es vota si les Associacions poden ser membres de ple dret. 

S’aprova l’entrada de totes les associacions amb un sol vot en contra. 

Es vota requisits sol·licitats per la DGE així com el calendari electoral. 

S’arriba a consens i es vota per majoria.

Se presenta el Calendari Electoral per la seva aprovació, s’aprova per unanimitat.

Calendari electoral

 • 24 Juny 2020. Preparació actuacions prèvies.
 • 30 d’Agost 2020. Aprovació actuacions prèvies per part de la Assemblea Extraordinària.
 • 31 d’agost 2020. Presentació a la DGE acta de l’assemblea.
 • 28 setembre 2020. Presentació DGE original acta assemblea general aprovant les actuacions prèvies.
 • 20 octubre 2020. Esmena deficiències.
 • 03 novembre 2020. Resolució deficiències.
 • 04 novembre 2020. constitució Junta Electoral.
 • 09 novembre 2020. Exposició cens electoral i presentació reclamacions.
 • 12 novembre 2020. Resolució reclamacions.
 • 17 novembre 2020. Recurs davant el TBE contra les resolucions.
 • 26 novembre 2020. Resolució recursos per part del TBE.
 • 27 novembre 2020. Proclama definitiva d’assembleistes nats.
 • 28 novembre 2020. convocatòria Assemblea elecció President.
 • 13 desembre 2020. Presentació Candidatures.
 • 16 desembre 2020. Admissió candidatures.
 • 21 desembre 2020. Presentació recursos davant el TBE.
 • 31 desembre 2020. TBE resolució recursos.
 • 11 gener 2021. Publicació candidatures definitives.
 • 17 gener 2021. Candidats electes.
 • 20 gener  2021. Reclamacions davant la junta electoral.
 • 25 gener 2021. Resolució reclamacions.
 • 28 gener 2021. Recursos davant el TBE.
 • 08 febrer 2021. Resolució recursos.
 • 08 febrer 2021. Proclamació definitiva candidats.
 • 08 febrer 2021. Junta electoral: tràmits varis.
 • 22 febrer 2021. DGE examina la documentació.
 • 16 març 2021. Esmena deficiències.
 • 30 març 2021. Resolució deficiències.
 • 09 abril 2021. President ratificat per la DGE.
 • Pendent data. Inscripció president o presidenta i junta directiva en el Registre d’Entitats Esportives.

Gràcies a tots i desitjar-vos salut, força i ànims.