Obrint fronteres

Presentem la segona edició d’aquest sistema de joc que segur agradarà als jugadors inquiets per explorar nous horitzons d’aquesta afició nostra. LA data es el dissabte 30 de maig a les 10.30 hores, ritme a 3+2, sense Berserk i una durada de 1 hora.

  • DATA: 30.05.2020
  • HORA: 10.30
  • PLATAFORMA: Lichess.org
  • DURADA: 1 hora.
  • RITME: 3+2
  • BERSERK: No.
  • SISTEMA: Arena.
  • ENLLAÇ: https://lichess.org/tournament/4Ypglw38
  • CONTRASENYA: Escacs Balears
  • ORGANITZA: Associació d'Escaquistes de Balears.

ESCACS 960/SISTEMA FISCHER

Els escacs aleatoris de Fischer, també anomenat escacs 960, és una variant de l’escacs proposta per Bobby Fischer en què la posició de sortida de les peces es determina aleatòriament, encara que amb certes restriccions. Va ser anunciat el 19 de juny de 1996, al Centre Cultural: Passatge Dard Rocha, de la ciutat de la Plata, Argentina.1

També l’hi nomena per les seves denominacions en anglès: Fischer Random Chess, Chess 960, Fischerandom chess, FR chess, o FRC.

Els escacs aleatoris de Fischer conserva gairebé totes les regles de l’escacs, però altera la disposició inicial de les peces i les regles de l’enroc. La meta de Fischer era crear una variant de l’escacs on la creativitat i talent dels jugadors fossin més importants que l’habilitat de memoritzar i analitzar obertures predeterminades.