Comença a treballar la comissió

Aquest passat 16 de Novembre en el Palma Arena es va reunir per primera vegada la Comissió de la FBE per recolzar la pnll dels escacs com a eina pedagògica.

Enric Pou Més (President de la Comissió), Pep Suárez (representant FEDA), Lluisa Viver (docent), Miquel Mascaró (docent), Alejandro Gómez (pres. De la Comitè de monitors de la FBE), David Pons (representant per Menorca), Manuel Quirolo (Monitor nacional), Raúl Moya (representant per Formentera), Paco Adell (representant per Eivissa), Jeroni Bergas (monitor nacional), Joan R. Galiana (Mestre FIDE).

Va excusar la seva assistència el representant d’Eivissa Paco Adell en aquesta primera reunió,

Els punts que es van tractar van ser els següents:
1. Benvinguda del President de la Federació Baslear d’Escacs
2. Revisar que diu la PNL
3. Funcionament de la comissió: elegir secretari/ra i fórmules de comunicació adients i possibles: googlesgropus, drive, skype, vídeo conferencia… i llengua de comunicación
4. Revisar Pla Pilot ( És un projecte d’Innovació) de la Conselleria d’Educació: Estat de la situació, formació professorat, seguiment amb línies de col·laboració i recolzament, diada final.
5. Presentar la comissió a la Conselleria d’educació i realitzar un comunicat d’intencions per enviar a la comunitat escaquista, la premsa, els grups parlamentaris, la comunitat educativa i la UIB
6. Definir línies estratègiques d’actuació. Quan?, Com? I Qui?
7. Suggeriments dels membres de la comissió
8. Torn de paraules.

Per la formació de la Comissió es va oferir com a secretari de la Comissió Pep Suarez, es va fer un primer intercanvi d’opinions, se’ns va informar sobre el pla pilot i el seu desenvolupament en alguns dels centres, ens vam comprometre a col·laborar amb els coordinadors de cadascuna de les escoles i a treballar perquè la diada final sigui un èxit. Es van definir les eines de treball de la Comissió, Gmail, googlegroups, drive, gotomeeting. Com a responsable de comunicació es va triar a Miquel Mascaró amb el suport de la resta de participants, Pepe Suárez com a representant de la FEDA ens va informar sobre el material didàctic i les eines gratuïtes que ofereix la Federació Espanyola així com el curs Docents + School Instructor us posem l’enllaç a continuació:

descàrrega

Com diu el punt 5 ens vam comprometre a presentar la Comissió a la Consellería d’Educació i se li lliurarà un comunicat d’intencions, també s’informarà a la comunitat d’escacs de les illes, als mitjans de difusió, als grups polítics que van recolzar la pnll, als Centres Educatius i la UIB.
En definitiva, va començar aquesta comissió amb aquest interessant grup de treball que no solament aportarà el seu saber en matèria educativa i marcarà el camí a seguir, sinó que aportarà les inquietuds de la resta de la comunitat escaquística balear.